Tari Gambyong, Ungkapan Selamat Datang

Tari Gambyong digunakan untuk menyambut tamu. Biasanya digunakan di acara-acara pernikahan. Para penari biasanya para remaja. Awal mula istilah Gambyong berawal dari nama seorang penari taledhek. Penari yang bernama Gambyong ini hidup pada zaman Sunan Paku Buwana IV di Surakarta. Penari taledhek yang bernama Gambyong juga disebutkan dalam buku Cariyos Lelampahanipun karya Suwargi R.Ng. Ronggowarsito … Read moreTari Gambyong, Ungkapan Selamat Datang